0

Načítava ...

Interdom | Revízie

SLUŽBY REVÍZNEHO
TECHNIKA

SLUŽBY REVÍZNEHO
TECHNIKA
INTERDOM

O revíziach

Ponúkame služby revízneho technika elektro v rámci celej SR.

Ponúkame služby revízneho technika elektro v rámci celej SR.

Požiadavky na bezpečnosť elektrických zariadení preverujeme revíznou činnosťou na elektrických zariadeniach. Dlhoročné skúsenosti revízneho technika sú zárukou pre profesionálny prístup a výkon revíznej činnosti. Účelom revízie je preveriť kontrolou, meraním a skúšaním, či revidované elektrické zariadenie svojou prevádzkou môže byť zdrojom poruchy alebo úrazu. Zistené poznatky Vám odovzdáme v správe o OP a OS.

100+

Spokojných klientov.

12+

Rokov skúseností.

Elektrické zariadenia

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

  • A objekty bez nebezpečenstva výbuchu

  • B objekty s nebezpečenstvom výbuchu

  • E1.1 zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV

  • E.2 zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

ZABEZPEČÍME PRE VÁS

Výkon odborných skúšok, odborných prehliadok VTZ a revízií elektrických spotrebičov v zmysle platnej legislatívy.

Máte záujem?

Máte záujem o naše služby alebo potrebujete viac informácií pre vašu špecifickú požiadavku?

Kontaktujte nás
Uchopiť Pozrieť Zavrieť pustiť
0%